VPSUV

#优惠#Vultr $3.5 KVM 512MB/20G SSD/1T 多机房
主机商介绍Vultr 不用我多做介绍,相信很多读者已经有所了解,这次带来的是他们新上架的套餐,在最早的时候他们的 ...
扫描右侧二维码阅读全文
12
2018/09

#优惠#Vultr $3.5 KVM 512MB/20G SSD/1T 多机房

请输入图片描述

主机商介绍

Vultr 不用我多做介绍,相信很多读者已经有所了解,这次带来的是他们新上架的套餐,在最早的时候他们的 $2.5 套餐包含一个 IPV4 地址,尤其是东京机房,已经成为传家宝,虽然不经常放货,但是还是有人持有的,在今年年初的时候他们改动了这个方案, $2.5 的方案不再包含 IPV4 地址,性价比降低了很多,让很多人望而却步,这次他们推出一个 $3.5 的方案,和原先方案的配置一致,只是多了一个 IPV4 的地址,而且绝大多数机房有货,并且支持支付宝支付。

方案如下

CPU内存硬盘流量价格购买
1 Core512MB20G SSD500G/月$3.5/月点击购买

线路测试

机房测试连接
东京(日本)https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
洛杉矶(美国)https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
西雅图(美国)https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
硅谷(美国)https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
法兰克福(德国)https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
巴黎(法国)https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
阿姆斯特丹(荷兰)https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
伦敦(英国)https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
纽约(美国)https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
加哥(美国)https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
亚特兰大(美国)https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
迈阿密(美国)https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
达拉斯(美国)https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
新加坡https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
悉尼(澳大利亚)https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
最后修改:2018 年 09 月 16 日 02 : 07 AM

发表评论